Poczet Królów

Państwo Polskie istnieje od ponad tysiąca lat. Pierwszą i najdłużej panującą dynastią byli Piastowie, którzy panowali w latach ok 900 – 1370. W tym czasie nie obyło się bez ekscesów jak przejęcie władzy przez czeski ród Przemyślidów (Wacław II 1291 – 1306), oraz okres rozbicia dzielnicowego w latach 1138 – 1320. Po Kazimierzu Wielkim, który nie zostawił potomka, władza przeszła w ręce węgierskiej dynastii Andegawenów (1370 – 1399). W międzyczasie (1386) Jadwiga – która została koronowana na króla Polski – wyszła za mąż za Władysława II Jagiełłę, przez co rozpoczął się w Polsce okres panowania dynastii Jagiellonów. Trwał on do 1572r. Od 1573 roku do trzeciego rozbioru Polski (1795) władcy byli wybierani w drodze wolnej elekcji. Kliknij w herb i dowiedz się więcej…

Historia każdego kraju pisana jest rękami wpływowych, silnych i zamożnych. Jakość elit oraz stan gospodarki są zatem kluczowymi elementami pozycji na arenie międzynarodowej.

Noty biograficzne zamieszczane na blogu staramy się poszerzać o takie dane jak stan gospodarki,jakość elit, ludność, powierzchnia, liczebność wojska.

Dodaj komentarz